An MGO

Clár uilechuimsitheach oiliúna é a chinntíonn go mbíonn an huirlisí teoiriciúla agus coincheapúla riachtanacha ag múinteoirí faoi oiliúint chun stíl chruthaitheach, sholúbtha agus mhachnamhach teagaisc a fhorbairt, agus go mbeidh ar a gcumas déileáil le riachtanais chasta agus iomadúla oideachais daltaí in aoisraon 12 – 19.

Fáthanna an MGO a roghnú:

1. Deiseanna láidre fostaíochta - tá an-tóir ar chéimithe an MGO in Éirinn agus thar lear.

2. Saineolas ar an an oideachas trí Ghaeilge - is é an MGO an t-aon chlár in oiliúint tosaigh múinteoirí dara leibhéal go hiomlán trí mheán na   Gaeilge in Éirinn.

3. Scileanna teicneolaíochta - is é an MGO an t-aon chlár iPad 1:1 in oiliúint tosaigh múinteoirí in Éirinn.

Is féidir Féilire agus Struchtúir an Cláir do Bhliain a 1 agus a 2 den MGO a íoslódáil thíos.

Tá eolas maidir leis an Socrúchán Scoile le fáil thíos freisin ach cliceáil ar an lipéad.

Eolas ar an gClár MGO

Struchtúr an MGO, Féilire & Socrúchán Scoile

An Socrúchán Scoile

Caithfidh scoileanna ceadaithe don Socrúchán Scoile a bheith ag úsáid na Gaeilge mar mheán teagaisc (féach www.gaelscoileanna.ie) agus caithfidh mic léinn an MGO a gcuid ranganna a mhúineadh trí Ghaeilge.

 

Beidh cead ag mic léinn le Gaeilge agus Béarla nó le Gaeilge agus Nua-theanga (Fraincis, Spáinnis, Gearmáinis...) mar ábhair chéime acu, socrúchán scoile a dhéanamh i scoil Bhéarla i gceann amháin de na blianta (Bliain 1 nó Bliain 2).