An MGO

 

Múnla Nua don Chlár 2018-19

I mBliain 2 den chlár ó 2018-19 ar aghaidh, beidh an Fhoghlaim Chumaisc mar ghné lárnach den Mháistir Gairmiúil san Oideachas.  Beidh dianstaidéar 4 seachtaine ar champas thar an bhliain maraon le foghlaim chumaisc agus Socrúchán Scoile le déanamh ag múinteoirí faoi oiliúint.

Ciallaíonn sin go mbeidh níos lú ama le caitheamh ar champas i nGaillimh agus níos lú costais ar mhúinteoirí faoi oiliúint  i mBliain 2.

An bhfuil fhios agat

  • go bhfuil clár in Oiliúint Tosaigh Múinteoirí go hiomlán trí mheán na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh?
  •  go bhfuil an-tóir ar chéimithe an chláir agus iad fostaithe i nGaelcholáistí agus in iarbhunscoileanna Gaeltachta ar fud na tíre agus i scoileanna ar fud an domhain?
  • Clár in Oideachas Tosaigh Múinteoirí, ag leibhéal máistreachta, thar dhá bhliain, is ea an Máistir Gairmiúil san Oideachas in OÉ, Gaillimh.
  • Agus an cúrsa seo críochnaithe agat, beidh tú in ann:
  •  Anailís chriticiúil a dhéanamh ar theoiricí, ar choincheapa agus ar mhodhanna teagaisc, foghlama agus measúnaithe
  •  Straitéisí teagaisc atá éifeachtach, gníomhach, cruthaíoch agus samhlaíoch a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa seomra ranga
  •  Saineolas ar theagasc na Gaeilge agus an teagasc trí Ghaeilge a léiriú chomh maith le straitéisí a chur i gcrích le litearthacht na mac léinn a fhorbairt i ngach ábhar
  •  Forbairt i nGaeilge scríofa agus labhartha a léiriú

 

An Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) at NUI, Galway is a two year, full-time, second level teacher education programme, offered entirely through the medium of Irish, and  recognised by the Teaching Council of Ireland for the purposes of registration as a post-primary teacher in Ireland, the EU, and other English speaking countries.

An Máistir Gairmiúil san Oideachas

An MGO-Cén fáth?